Why do you spend money for what is not bread and your wages for what does not satisfy? Isaiah 55 :2

The Word of God is indeed the Bread of Life

Order a FREE Bible today

The Word of God is indeed Bread of Life to satisfy the hungry soul. Discover what others have found in searching through the Bible

Free Bible to all, Free, Books, Order free, Bread of Life, Free Books, Free Bibles, Tanach, New Testament, New Covenant

Free Bibles in many languages and literature in Hebrew להזמנת ספרים חינם בעברית Заказ книг на русском языке, бесплатно.

Why do you spend money for what is not bread and your wages for what does not satisfy? Isaiah 55 :2

The Word of God is indeed the Bread of Life

Order a FREE Bible today

The Word of God is indeed Bread of Life to satisfy the hungry soul. Discover what others have found in searching through the Bible

Free Bible to all, Free, Books, Order free, Bread of Life, Free Books, Free Bibles, Tanach, New Testament, New Covenant

ברית חדשה בעברית מודרנית ברית חדשה בעברית מודרנית
ברית חדשה עם תהילים בעברית מודרנית. כריכה רכה.

תנ תנ"ך וברית חדשה בעברית
תורה, נביאים, כתובים והברית החדשה בעברית. נוסח הברית החדשה המופיע בספר זה תורגם מן המקורות היווניים לעברית ע"י החכם פראנץ דעליטש מן המאה ה-19. כולל מפות, תרשימים, עזרים ועוד. אותיות בגודל בינוני. כריכה קשה.

הנבואות המשיחיות בתנ הנבואות המשיחיות בתנ"ך
הנבואות המשיחיות בתנ"ך. סיכום הנבואות העיקריות על אודות ביאתו וזהותו של המשיח והתגשמותן בברית החדשה, כולל התייחסות לפרשנות רבנית. כריכה רכה.

שופר בציון שופר בציון
סידרה של שיעורים ללימוד עצמי, מתוך התנ"ך, שמטרתה לענות על שאלות בסיסיות כמו האם אלוהים קיים? האם התנ"ך הוא דבר אלוהים? ומה התנ"ך אומר על חטא, קדושה, אמונה, ישועה והזהות של המשיח.

מדע ואמונה - הילכו השנים יחדיו מדע ואמונה - הילכו השנים יחדיו
האם מדע ואמונה הן שתי השקפות עולם הסותרות זו את זו? האם ייתכן לאמץ גישה מדעית ובה בעת לדבוק באמונה באלוהים שתכנן את היקום ומקיים אותו? פרופסור פוטרמן דן בשאלות אלה ואחרות, ומראה ששתי הגישות - זו של מדע וזו של אמונה - משלימות להפליא זו את זו.

מדריך להבנת הנבואה במקרא מדריך להבנת הנבואה במקרא
ספר זה הוא כלי עזר יעיל ושימושי ביותר ללמידת נושא הנבואה במקרא, כאשר הדגש מושם על ספר דניאל בתנ"ך ועל ספר חזון יוחנן (או "ההתגלות") בברית החדשה. הספר כולל איורים ותרשימים המקילים גם על הקורא המתחיל ומאפשרים להבין בבהירות את המאורעות העתידים להתרחש.

המסע המסע
סיפורה של רוז וורמר, יהודייה אוסטרו-הונגרית צעירה אשר מצאה את עצמה בעולם אפל וחשוך עוד בטרם פקדה מלח"הע השנייה את אירופה. אך חייה האמיתיים של רוז התחילו כאשר מצאה את ישוע, והתקווה והשלום בלבבה ליוו אותה גם במחנות הריכוז הנוראיים ביותר, אושוויץ, רבנסברוק וברגן-בלזן. הדבר היקר לה ביותר היה ספר כתבי הקודש שהיה ברשותה ובו נבואות התקווה כלפי העם היהודי. כאשר שוחררה ממחנות אלו, גמרה בליבה להיות כלי בידי האל להפיץ ספר זה בקרב עמו במדינת ישראל הצעירה, ובעזרתו כך עשתה, חרף מצבה הבריאותי וידיה הריקות. רוז היא מייסדת עמותת לחם החיים.

הנמלט הנמלט
מאת: דייב האנט. הנמלט מספר את סיפורו של ארי, נער שגדל והתחנך תחת ידה של המפלגה הקומוניסטית במזרח גרמניה. אבל ארי בעצם ניהל חיים כפולים: ביום הוא היה חבר מפלגה נאמן, ובלילה המארגן הראשי של הפגנות סטודנטים, שבסופו של דבר מובילות לקץ השלטון הקומוניסטי. בשלב מסוים נחשפת התוכנית וארי מסומן כשעיר לעזאזל, בלית ברירה הוא נמלט על נפשו והופך לפליט. רק מדינה אחת מוכנה לקלוט אותו, ובה הוא נאלץ להתמודד עם המורשת שלו, שעד אז נראתה לו כמשהו בזוי. ארי מגלה שהוא לכוד במזימה מתוחכמת שמחברת בין וושינגטון, מוסקבה ורומא. הוא מוצא את עצמו ניצב בפני החלטה קשה, עליו לבחור בין מנהיגות בסדר העולם החדש... לבין אבדון. הנמלט משלב בין רומנטיקה, תככים, מזימות וחיפוש אחר האמת במרוץ מטורף נגד המוות וכוחות הרשע. על אף שהעלילה בדויה, הנמלט מבסס את עצמו על עובדות היסטוריות שהתרחשו, הוא חושף בפני הקורא אמת היסטורית ואקטואלית שלצערי היא אינה נחלת הכלל. מנגד, הוא לוקח את הקורא אל מאחורי הקלעים של אירועים שעוד עתידים להתרחש בעולמנו.

תנ תנ"ך וברית חדשה באנגלית
נוסח Revised Standard Version (RSV) אותיות בגודל בינוני. כריכה קשה.

תנ תנ"ך וברית חדשה ברוסית
כולל מראי מקום, רשימת נבואות מקראיות. אותיות בגודל בינוני. כריכה רכה.

תנ תנ"ך וברית חדשה בערבית
אותיות בגודל בינוני. כריכה קשה.

תנ תנ"ך וברית חדשה בספרדית
אותיות בגודל בינוני. כריכה קשה.

תנ תנ"ך וברית חדשה ברומנית
אותיות בגודל בינוני. כריכה רכה.

Why do you spend money for what is not bread and your wages for what does not satisfy? Isaiah 55 :2

The Word of God is indeed the Bread of Life

Order a FREE Bible today

The Word of God is indeed Bread of Life to satisfy the hungry soul. Discover what others have found in searching through the Bible

Free Bible to all, Free, Books, Order free, Bread of Life, Free Books, Free Bibles, Tanach, New Testament, New Covenant

Why do you spend money for what is not bread and your wages for what does not satisfy? Isaiah 55 :2

The Word of God is indeed the Bread of Life

Order a FREE Bible today

The Word of God is indeed Bread of Life to satisfy the hungry soul. Discover what others have found in searching through the Bible

Free Bible to all, Free, Books, Order free, Bread of Life, Free Books, Free Bibles, Tanach, New Testament, New Covenant

Why do you spend money for what is not bread and your wages for what does not satisfy? Isaiah 55 :2

The Word of God is indeed the Bread of Life

Order a FREE Bible today

The Word of God is indeed Bread of Life to satisfy the hungry soul. Discover what others have found in searching through the Bible

Free Bible to all, Free, Books, Order free, Bread of Life, Free Books, Free Bibles, Tanach, New Testament, New Covenant